pc蛋蛋是真的吗

墨菲:我不知道是谁道歉

  涉嫌“非法广告代言10”风暴墨菲校长按理说违法代言,但事件发生后,校长居然坦然自若,言笑风。当谈到道歉,他甚至一脸疑惑::“我想道歉,任何人?“…
 26867    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
';//设置为你的建站时间 s1 = new Date(s1.replace(/-/g, "/")); s2 = new Date(); var days = s2.getTime() - s1.getTime(); var number_of_days = parseInt(days / (1000 * 60 * 60 * 24)); document.getElementById('days').innerHTML = number_of_days;